Ứng Dụng Thu Nhỏ Màn Hình Android

Máy bản thân bị sọc kẻ screen, gồm phần mềm làm sao chỉnh form size thu bé dại screen vào 1 góc không ?? Dạng giog vọc
*

*

*

*