Làm Nhân Đậu Xanh Bánh Trung Thu

Những năm trước so với mình sên nhân là ác mộng của mùa trung thu, tuy nhiên tự lúc sên bằng nồi cơm trắng năng lượng điện bản thân thấy nhàn hẳn. Nhân ngon hơn, đỡ mỏi tay hơn, lại được ngồi quạt đuối coi truyền ảnh không lo nhân cháy